Slovensky

Jak pořídit managed server

Pořízení managed serveru od naší společnosti probíhá v několika krocích:

  1. konzultace účelu, pro jaký má být managed server předurčen
  2. doporučení a odsouhlasení vhodné HW konfigurace pro daný účel včetně konektivity a datových přenosů
  3. podepsání smlouvy
  4. objednání serveru domluvené konfigurace a jeho zahoření
  5. instalace OS a obslužných aplikací dle potřeb a přání klienta
  6. umístění do datového centra, zprovoznění síťových služeb, testování
  7. předání do užívání, školení ohledně práce ve webové administraci

Standardní doba dodání managed serveru k plnohodnotnému používání je 7-10 dnů od podepsání smlouvy. Písemná smlouva se podepisuje na období 12 měsíců, po té přechází na dobu neurčitou. Platba se provádí poukázáním domluvené částky na náš účet za jakékoliv období předem (1 měsíc, 2 měsíce, půl roku, rok).


Zálohování se provádí periodicky každý den a to do volné kapacity záložního datového média. Je tedy možné mít zálohy i 3 měsíce zpátky za každý den. Dle potřeb lze frekvenci zálohování jakkoliv modifikovat. Samozřejmostí je i možnost externího zálohování do geograficky odlišného datového centra na servery naší společnosti.


V případě potřeby je možné kdykoliv vykonat upgrade jakékoliv komponenty v případě, že se blíží úroveň únosnosti - CPU, RAM, HDD, konektivita, datové přenosy.

© 2oo6 - 2o19 ARMIN spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena. Přebírání článků a jejich částí je zakázano bez písemného souhlasu autora.