Slovensky

Případová studie

^^^ Hosting33.cz ^^^

Výzva

Společnost Ambrozy design zastřešuje provoz několika set domén na vlastním redakčním systému, který využívá kapacity virtuálního serveru. Virtuální server se postupem času stává nedostačující, dochází k neustále častějším výpadkům jednotlivých služeb, navíc řešení mnohdy banálních věcí s tehdejší webhostingovou společností je velice pomalé a naprosto nevyhovující, což má v konečném důsledku za následek degradaci společnosti Ambrozy design a služeb jimi nabízených.


Profil zákazníka

Společnost Ambrozy design hledá solidního obchodního partnera který je schopen nabídnout rešení o dostatečné výpočetní kapacitě, které s postupem času bude mít dostatečnou rezervu a tím pádem nebude docházet k neočekávaným výpadkům a pádům jednotlivých služeb.


Řešení

Společnosti Ambrozy design byla nabídnuta možnost využívat služeb managed serveru doporučené a sjednané konfigurace spolu s webovým administračním rozhraním společnosti ARMIN spol. s r.o. Po podepsání vyhotovené smlouvy do 7-10 dnů je server objednán, zahořen, umístněn v housingovém centru, nainstalován a předán do používání. Server je i po 1,5 roce a několikanásobném nárůstu počtu hostovaných domén vytížen v průměru (CPU) na akceptovatelných 5%.

^^^ Lives.cz ^^^

Výzva

OSVČ Martin Petráček marně hledá obchodního partnera pro zahájení provozu vlastního webhostingu spolu s unikátním partnerským programem, který by byl začleněn přímo do administrace domény. Po několika denním hledání kontaktuje jednu společnost která mu přislíbí možnou spolupráci. Po několika týdnech nečinnosti, nereagování na maily, IM zprávy a telefonáty je nucen hledat znovu.


Profil zákazníka

Martin Petráček hledá společnost, která je schopna mu nabídnout potřebné zázemí a dostatečné výpočetní kapacity pro své projekty. Potřebuje provozovat přesně popsaný projekt založen na partnerských odměnách spolu s možností správy a vyplácení odměn jednotlivým klientům.


Řešení

Panu Martinovi byla nabídnuta možnost využívat služeb managed serveru doporučené a domluvené konfigurace spolu s webovým administračním rozhraním společnosti ARMIN spol. s r.o., do kterého byl přesně na požádání naprogramován modul pro uživatele i administrátora. Výsledkem bylo v průběhu 2 týdnů nasazení serveru s webovou administrací fungující přesně dle požadavků klienta. Průměrné vytížené serveru (CPU) je opět plně akceptovatelných 17%.

^^^ Sluzby.cz ^^^

Výzva

Společnost www.sluzby.cz s.r.o. provozuje svůj projekt www.sluzby.cz na virtuálním serveru několik měsíců a je s čerpanými službami spokojena. Zlom nastal v období, kdy docházelo pořád častěji k neočekávaným výpadkům jednotlivých služeb a nebylo možné provádět nutné rotace v katalogu. Jelikož je projekt přímo závislý na nonstop provozu, byla situace vážná a hledala se alternativa.


Profil zákazníka

Společnost www.sluzby.cz s.r.o. hledá obchodního partnera který je schopen nabídnout řešení pro bezproblémový provoz projektu. Společnost nemá zájem se jakkoliv podílet na správě a dohledu nad serverem, prioritou je provoz bez výpadku s dostatečnou výpočetní rezervou.


Řešení

Společnosti www.sluzby.cz s.r.o. byla nabídnuta možnost čerpat služeb managed serveru. Vyhotovení smlouvy na managed server předcházela zpráva analyzující dosavadní datové přenosy za účelem doporučení objemu předplacených dat pro managed server. Po úspěšném přesunu projektu na managed server a spuštění byla poskytnuta společnosti konzultace a realizace optimalizace databáze projektu. Průměrné vytížení serveru (CPU) je akceptovatelných 10%.

^^^ E-katalog.sk ^^^

Výzva

Ing. Vladimír Štofaník provozující vlastní projekt e-katalog.sk přemýšlí nad jiným způsobem provozu svého projektu, protože dosavadní forma hostování se stávala neúnosná a tím pádem nevhodná.


Profil zákazníka

Ing. Vladimír Štofaník hledá společnost, která je schopna mu nabídnout potřebné zázemí a dostatečné výpočetní kapacity pro svůj projekt. Taky nemá zájem si spravovat server z časových důvodu, prioritou je bezproblémový provoz svého projektu.


Řešení

Ing. Vladimírovi Štofaníkovi byla nabídnuta možnost využívat služeb managed serveru doporučené a sjednané konfigurace spolu s webovým administračním rozhraním společnosti ARMIN spol. s r.o. pro jednoduchou a komplexní správu hostovaných domén. Po přestěhování projektu na managed server, konzultaci ohledně struktury a členění dat je server vytížen (CPU) na slušných 38%.

^^^ Share-Rapid.com ^^^

Výzva

Telekomunikační společnost REDHELP s.r.o. má v plánu spustit vlastní share server za účelem bezproblémového sdílení dat na internetu, nakolik existující a zaběhnuté projekty v ČR nejsou vhodné ať již z pohledu na podmínky sdílení konkrétní služby nebo na rychlost a odezvu těchto serverů při stahování dat.


Profil zákazníka

Společnost REDHELP s.r.o. hledá spolehlivého obchodního partnera, který je schopen nabídnout vhodné řešení pro tento účel. Řešení má především zahrnovat rychlé diskové pole, neomezený přenos dat a odpovídající konektivitu do všech směrů.


Řešení

Společnosti REDHELP s.r.o. byla nabídnuta možnost využívání managed serverů s odpovídajícím externím rychlým diskovým polem, které bude s rezervou zabezpečovat bezproblémovou výměnu dat - řádově TB dat denně do všech směrů. Součástí zřízení managed serveru bylo i čerpání poradenských služeb společnosti ARMIN spol. s r.o. při koncipování ideální struktury uložených dat. Server je vytížen (CPU) v průměru na 3%.

^^^ Itelka.com ^^^

Výzva

Panu Martinu Pavličovi provozujícímu projekt itelka.com byl na tehdejším webhostingu pozastaven webhostingový účet z důvodu extrémního vytěžování kapacit serveru. Projekt na zkoušku přesunul na servery společnosti ARMIN spol. s r.o., kde po měsíci nastala obdobná situace - projekt čerpal neúnosné kapacity sdíleného webhostingového serveru. Byla mu tedy naší společností nabídnuta možnost čerpat služeb managed serveru.


Profil zákazníka

Pan Martin Pavlič hledá obchodního partnera, který zajistí hostování projektu itelka.com bez výpadků a s dostatečnou rezervou.


Řešení

Panu Martinu Pavličovi byla nabídnuta možnost využívat služeb managed serveru doporučené a sjednané konfigurace spolu s webovým administračním rozhraním společnosti ARMIN spol. s r.o. pro jednoduchou a komplexní správu hostovaných domén. Po přestěhování projektu na managed server a konzultaci ohledně konfigurace používaného redakčního systému je server vytížen (CPU) na 6%.

© 2oo6 - 2o19 ARMIN spol. s r.o.

Všechna práva vyhrazena. Přebírání článků a jejich částí je zakázano bez písemného souhlasu autora.